Orteza skokowo-stopowa czyli AFO, która ma formę sandała, powinna dobrze przylegać do stopy dziecka. Zbyt mała lub zbyt duża orteza (sandał) AFO powoduje dyskomfort oraz sprawia, że cała dynamiczna orteza AFO-ADM nie działa poprawnie. Dzieje się tak dlatego, że każda dwóch sprężyn umieszczona w przegubie szyny mechanizmu posiada aż trzy sztywności: Soft, Standard, Strong (co daje 9 kombinacji sprężyn) ma swój zakres mocy, który jest adekwatny do rozmiaru ortezy (sandała) AFO i jeśli ta orteza jest za mała, mechanizm może być zbyt słaby dla dziecka. I odwrotnie: gdy orteza AFO jest za duża - adekwatny do tej ortezy mechanizm ADM może być zbyt silny. Zarówno zbyt słabe działanie dynamicznej ortezy AFO-ADM jak i zbyt mocne jej działanie wpływa na stopę i utrzymanie jej korekcji i pozycji.

Jak mierzyć stopę?

Aby wybrać odpowiedni rozmiar ortezy (sandała) AFO, należy zmierzyć długość stopy, jak pokazano na rysunku poniżej. Pomiar można osiągnąć bez specjalnego sprzętu. Wystarczy ustawić dziecko na kartce papieru, odrysować kontur stopy, a następnie poprowadzić dwie linie równoległe przechodzące przez najdalej wysunięty punkt pięty oraz najdłuższy palec (najczęściej jest to duży palec stopy). Następnie za pomocą, np. zwykłej szkolnej linijki należy zmierzyć długość L w milimetrach (mm).
Na przykład:
w przypadku stopy 159 mm normalnie wymagana byłaby orteza (sandał) AFO w rozmiarze 8. Zapewniłoby to na co najmniej 4 mm zapasu w bucie na wzrost stopy. 

 

O czym jeszcze należy pamiętać?

  1. Stopę zmierzyć TRZEBA bez gipsu na niej, bo wtedy nie jest wiadomo jak gruba jest warstwa gipsu czyli jakie wymiary ma stopa,a  jaką grubość ma realnie gips.
  2. Jeśli wada dotyczy obu stóp to różnica w długości stóp również może zaistnieć, w związku z tym trzeba zmierzyć długość dwóch stóp!

Tabela rozmiarów

Poniższa tabela rozmiarów zapewnia pozostawienie miejsca na wzrost stopy. Jak już wspomniano wyżej - zbyt mała lub zbyt duża orteza (sandał) AFO powoduje dyskomfort oraz sprawia, że cała orteza AFO-ADM nie działa poprawnie. Dzieje się tak dlatego, że każda dwóch sprężyn umieszczona w przegubie szyny mechanizmu posiada aż trzy sztywności: Soft, Standard, Strong (co daje 9 kombinacji sprężyn) ma swój zakres mocy, który jest adekwatny do rozmiaru ortezy (sandała) AFO i jeśli ta orteza jest za mała, mechanizm może być zbyt słaby dla dziecka. I odwrotnie: gdy orteza AFO jest za duża - adekwatny do tej ortezy mechanizm ADM może być zbyt silny. Zarówno zbyt słabe działanie dynamicznej ortezy AFO-ADM jak i zbyt mocne jej działanie wpływa na stopę i utrzymanie jej korekcji i pozycji.

WAŻNE!
Wybór odpowiedniego rozmiaru ortezy (sandała) AFO nie jest tak oczywisty, jakim może się wydawać, dlatego jeśli masz wątpliwość, skontatuj się z nami, by uniknąć nietrafionego zakupu!