Naszym celem jest zapewnienie Ci najwyższego poziomu naszych usług i dokładamy wszelkich starań, byś otrzymała/ otrzymał wysoką jakość produktów. Czasem jednak zdarza się, że zamówiony produkt jest wadliwy lub nie jest zgodny z Twoim zamówieniem. Co możesz wtedy zrobić?

Jeśli produkt posiada jakąś wadę lub nie jest zgodny z Twoim zamówieniem, masz możliwość złożenia reklamacji, czyli masz prawo nałożone ustawowo do podjęcia konkretnych kroków, by wadę tę wyeliminować lub doprowadzić do zgodności z zamówieniem. Prawo to daje ci:

 • gwarancja
 • rękojmia

GWARANCJA

Gwarancja to zapewnienie producenta o jakości towaru niezależnie od tego, czy był on sprzedawcą czy nie. Gwarancja jakości jest udzielana przez producenta dobrowolnie, zazwyczaj wraz z wydaniem towaru. Jest to pisemny dokument określający czas, na jaki udziela się gwarancji jakości oraz na jakich warunkach. W dokumencie gwarancyjnym zapisane są Twoje uprawnienia, czyli to, czego możesz żądać w przypadku reklamacji. Najczęściej w ramach obowiązywania gwarancji, producent może dany produkt naprawić lub wymienić na nowy.

Niniejsza polityka i gwarancja są niezbywalne. Gwarancja traci ważność, jeśli produkty zostaną w jakikolwiek sposób zmienione lub przerobione, niewłaściwie użyte lub jeśli nie są zgodne instrukcją użytkowania.

ADM (ABDUCTION-DORSIFLEXION MECHANISM)

Uszkodzony mechanizm ADM (w ciągu 12 miesięcy od zakupu): bezpłatna wymiana zostanie zapewniona, jeśli mechanizm ADM ma wadę fabryczną lub zostanie uszkodzony w wyniku normalnego użytkowania w ciągu 12 miesięcy od zakupu.

Zepsuty sandał AFO: bezpłatna wymiana zostanie zapewniona, jeśli sandał AFO ma wadę fabryczną lub zostanie uszkodzony w wyniku normalnego użytkowania w ciągu 6 miesięcy od zakupu. Po 6 miesiącach od zakupu wymagamy nowego pomiaru stopy, aby upewnić się, że obecny rozmiar jest nadal odpowiedni dla dziecka. Jeśli obecny rozmiar jest nadal odpowiedni, zapewnimy bezpłatną wymianę

Nieprawidłowy rozmiar sandała AFO lub nieprawidłowa moc sprężyn mechanizmu ADM: prosimy o powiadomienie nas w ciągu 7 dni od otrzymania. Jeśli produkt zostanie zwrócony w stanie nadającym się do ponownej sprzedaży, wymiana w odpowiednim rozmiarze lub konfiguracji zostanie zapewniona bezpłatnie.

Niechciany produkt: jeśli jesteś niezadowolony, otrzymasz zwrot pieniędzy, jeśli zostaniemy o tym poinformowani w ciągu 7 dni od otrzymania produktu, a produkty zostaną zwrócone w nowym, nadającym się do ponownej sprzedaży, niezmienionym stanie i w oryginalnym opakowaniu. Produkty muszą zostać zwrócone w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.

UTRATA GWARANCJI!
Gwarancja traci ważność, jeśli produkty zostaną w jakikolwiek sposób zmienione lub przerobione, niewłaściwie użyte lub jeśli nie są używane zgodnie z instrukcją obsługi.
Skontaktuj się z nami, jeśli napotkasz problemy, które nie zostały opisane w niniejszych zasadach.
Sprawy nietypowe będą rozpatrywane indywidualnie.

RĘKOJMIA

Rękojmia oznacza naszą odpowiedzialność jako sprzedawcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną lub wadą prawną zakupionego przez Ciebie towaru, czyli niezgodności towaru z umową. Rękojmia jest ustawowo określona 2-letnim terminem, co oznacza, że nasz sklep za towar odpowiada przez dwa lata od dnia wydania go Tobie (ponieważ jesteś konsumentem). Jeżeli wada wystąpiła w pierwszym roku używania wówczas masz czas do końca obowiązywania rękojmi na to by ją zgłosić, czyli ponad rok. Jeśli zgłosisz reklamację w ciągu roku, to domniemuje się, że rzecz posiadała wadę w dniu nabycia i nie musisz udowadniać istnienia winy. Jeżeli wada wystąpiła w drugim roku użytkowania i jeżeli w ciągu roku od stwierdzenia wady nie zawiadomisz nas o tym, tracisz uprawnienia z tytułu rękojmi do usunięcia tej wady lub wymiany rzeczy. Skorzystanie z rękojmi daje Ci możliwość:

 • żądania naprawy wadliwego produktu;
 • wymiany wadliwego produktu na wolny od wad;
 • obniżenia ceny produktu;
 • odstąpienia od umowy - która to możliwość jest wyłączona w przypadku zakupu ortez AFO-ADM oraz dynamicznych mechanizmów ADM (Art. 38, pkt.3 Ustawy o prawach konsumenta) - czytaj niżej.

JAK DOKONAĆ REKLAMACJI?

 • w formie pisemnej na adres:
  Well Done Monika Jarczewska
  ul. Grodkowska 8/30
  01-461 Warszawa
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@adm-orto.pl

Jeśli nie chcesz skorzystać z naszych formularze, prosimy, by Twoja reklamacja zawierała następujące dane:

 • imię i nazwisko Klienta
 • adres do korespondencji (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj)
 • numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży
 • adres e-mail
 • datę złożenia reklamacji
 • przedmiot reklamacji (rodzaj wystąpienia wady w produkcie)
 • przyczynę reklamacji
 • żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży
 • numeru faktury lub paragonu z datą jego wystawienia
 • dla przedsiębiorców na prawach konsumenta: kody PKD wraz z opisem działalności
 • podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej w formie pisemnej i wysyłanej tradycyjną pocztą) – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie przez nas reklamacji.

Dobrze będzie także, gdy do swojego zgłoszenia reklamacyjnego załączysz zdjęcia reklamowanego produktu – bardzo ułatwi nam to ustosunkowanie się do Twojego żądania. Na naszą odpowiedź w sprawie Twojej reklamacji odpowiemy w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

CO NIE PODLEGA REKLAMACJI?

Dokładamy wszelkich starań, by zdjęcia zwarte na naszej stronie były jak najwierniejsze i najbliższe oryginałowi. Nie mamy jednak wpływu na sposób wyświetlania kolorów na monitorach lub ekranach naszych odbiorców, ponieważ parametry te zależą od indywidualnych parametrów urządzeń wyświetlających obrazy, a także od osobistych preferencji użytkownika (indywidualne ustawienia).

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku zakupu ortez AFO-ADM czy dynamicznego mechanizmu ADM, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w następujących przypadkach (Artykuł 38. Ustawy o prawach konsumenta):

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy
 • o świadczenie usługi, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
 • o świadczenie usługi, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

Ortezy ADM wystawiane są Pacjentowi na indywidualne zlecenie lekarza prowadzącego leczenie i służą zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Pacjenta.

Zwrotowi nie podlegają także skarpety, które zostały przymierzone lub noszone - ma to swój wzgląd higieniczny.