Lista produktów marki C-Pro Direct

Para ortez AFO z...

Para ortez AFO z mechanizmami ADM

Cena 3 300,00 zł

Ortezy AFO z dynamicznymi mechanizmami ADM (ang. Abduction Dorsiflexion Mechanism) zwane powszechnie butami ADM to dynamiczne ortezy stopowo-goleniowe stworzona przez firmę C-Pro Direct Ltd. (Anglia) w celu utrzymania poprawnej korekcji stóp końsko-szpotawych po leczeniu metodą Ponsetiego. Ortezy AFO-ADM mają także zastosowanie po operacjach stóp końsko-szpotawych, jak i również u dzieci, u których wymagane jest utrzymywanie stóp w odwiedzeniu i zgięciu grzbietowym (np. w przebiegu różnych chorób neurologicznych lub po porażeniach (np. opadająca stopa)).

Orteza AFO z mechanizmem ADM

Orteza AFO z mechanizmem ADM

Cena 1 650,00 zł

Orteza AFO z dynamicznym mechanizmem ADM (ang. Abduction Dorsiflexion Mechanism) zwana powszechnie butem ADM to dynamiczna orteza stopowo-goleniowa stworzona przez firmę C-Pro Direct Ltd. (Anglia) w celu utrzymania poprawnej korekcji stopy końsko-szpotawej po leczeniu metodą Ponsetiego. Orteza AFO-ADM ma także zastosowanie po operacjach stopy końsko-szpotawej, jak i również u dzieci, u których wymagane jest utrzymywanie stopy w odwiedzeniu i zgięciu grzbietowym (np. w przebiegu różnych chorób neurologicznych lub po porażeniach (np. opadająca stopa)).

Para mechanizmów ADM

Para mechanizmów ADM

Cena 2 370,00 zł

Para dynamicznych mechanizmów ADM (ang. Abduction Dorsiflexion Mechanism) to stworzony przez firmę C-Pro Direct Ltd. (Anglia) rodzaj szyn zakładanych na łydki. Wraz z ortezami (sandałami) AFO mają zadanie utrzymania poprawnej korekcji stóp końsko-szpotawych po leczeniu metodą Ponsetiego. Ortezy AFO-ADM mają także zastosowanie po operacjach stópy końsko-szpotawych, jak i również u dzieci, u których wymagane jest utrzymywanie stóp w odwiedzeniu i zgięciu grzbietowym (np. w przebiegu różnych chorób neurologicznych lub po porażeniach (np. opadająca stopa)).

Mechanizm ADM

Mechanizm ADM

Cena 1 185,00 zł

Dynamiczny mechanizm ADM (ang. Abduction Dorsiflexion Mechanism) to stworzony przez firmę C-Pro Direct Ltd. (Anglia) rodzaj szyny zakładanej na łydkę. Wraz z ortezą (sandałem) AFO ma zadanie utrzymania poprawnej korekcji stopy końsko-szpotawej po leczeniu metodą Ponsetiego. Orteza AFO-ADM ma także zastosowanie po operacjach stopy końsko-szpotawej, jak i również u dzieci, u których wymagane jest utrzymywanie stopy w odwiedzeniu i zgięciu grzbietowym (np. w przebiegu różnych chorób neurologicznych lub po porażeniach (np. opadająca stopa)).

Para ortez AFO (bez...

Para ortez AFO (bez mechanizmów ADM)

Cena 940,00 zł

Ortezy (sandałY) AFO (bez dynamicznych mechanizmamów ADM) to specjalnie skonstruowane obuwie AFO (AFO – ang. Ankle Foot Orthosis – orteza skokowo-stopowa) stworzone przez firmę C-Pro Direct Ltd. (Anglia). Wraz z dynamicznymi mechanizmami ADM (ang. Abduction Dorsiflexion Mechanism) służy utrzymaniu korekcji stóp końsko-szpotawych po leczeniu metodą Ponsetiego. Ortezy AFO mają także zastosowanie po operacjach stóp końsko-szpotawych, jak i również u dzieci, u których wymagane jest utrzymywanie stóp w odwiedzeniu i zgięciu grzbietowym (np. w przebiegu różnych chorób neurologicznych lub po porażeniach (np. opadająca stopa)). Ortezy (sandały) AFO spełniają swoją funkcję JEDYNIE w użyciu z dynamicznymi mechanizmami ADM, a nie samodzielnie.

Orteza AFO (bez mechanizmu...

Orteza AFO (bez mechanizmu ADM)

Cena 470,00 zł

Orteza AFO (bez dynamicznego mechanizmamu ADM) to specjalnie skonstruowane obuwie AFO (AFO – ang. Ankle Foot Orthosis – orteza skokowo-stopowa) stworzone przez firmę C-Pro Direct Ltd. (Anglia). Wraz z dynamicznym mechanizmem ADM (ang. Abduction Dorsiflexion Mechanism) służy utrzymaniu korekcji stopy końsko-szpotawej po leczeniu metodą Ponsetiego. Orteza AFO ma także zastosowanie po operacjach stopy końsko-szpotawej, jak i również u dzieci, u których wymagane jest utrzymywanie stopy w odwiedzeniu i zgięciu grzbietowym (np. w przebiegu różnych chorób neurologicznych lub po porażeniach (np. opadająca stopa)). Jednak spełnia ona swoją funkcję JEDYNIE w użyciu z dynamicznym mechanizmem ADM, a nie samodzielnie.